Úvodná konzultácia zdarma

Na základe nej Vám vypracujeme cenovú ponuku na mieru.

Odoslaním správy prostredníctvom tohto kontaktného formulára je prevádzkovateľ - spoločnosť PediaMedia, s. r. o., IČO: 52 304 957 - oprávnená spracúvať moje osobné údaje na základe predzmluvných vzťahov na účel vybavenia mojej požiadavky, prípadne na účel zmluvných plnení. Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s informáciami v sekcii Zásady spracúvania osobných údajov

PediaMedia, s. r. o.

Námestie SNP 42/13, 031 01 Liptovský Mikuláš

IČO: 52 304 957

Zapísaná v Obchodnom registri Okresnom úrade v Žiline, oddiel Sro, vložka č. 71973/L