GDPR služby pre Vás

GDPR riešenie pre malé weby, blogy či poradenské weby

Európske nariadenie GDPR stanovuje rovnaké podmienky tak pre veľké webové projekty, ako aj pre malé weby, ako sú blogy, firemné prezentácie, poradenské weby. Ak máte záujem, môžete využiť aj túto samostatnú službu. Váš web bude v súlade s GDPR najneskôr do troch dní.

GDPR riešenie na kľúč pre e-shopy

Nenechajte nič na náhodu a nechajte si vypracovať analýzu a zapracovať všetky požiadavky, ktoré sú kladené na e-shopy podľa aktuálne platného nariadenia GDPR, Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ale aj ďalších platných predpisov SR (napr. Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode).

Analýza a vypracovanie riešenia na kľúč taktiež pre živnostníkov bez zamestnancov, ale aj so zamestnancami

Venujte sa svojej práci, ktorá Vás živí a o individuálne šité riešenie pre Vás, ktoré bude v súlade s  nariadením GDPR a slovenským Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, sa postaráme my.

Audit, analýza a implementácia GDPR compliance riešenia pre malé a stredné podniky

Na základe rozdielovej analýzy a auditu si spoločne zadefinujeme požiadavky potrebné na implementáciu riešenia pre Vašu spoločnosť, ktorá bude plne napĺňať literu nariadenia GDPR a slovenského Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

GDPR pre ambulancie všeobecných lekárov

Audit a rozdielová analýza, vypracovanie návrhov nových prosesov a bezpečnostných opatrení, vypracovanie individualizovanej dokumentácie pre Vašu konkrétnu ambulanciu, vrátane revízie pracovných zmlúv a poučenia zamestnancov.